Nibor-rammeverket

Det formelle rammeverket for Nibor består av Nibor-reglene med supplerende bestemmelser fastsatt i retningslinjer.

Nibor Styringsgruppe er et rådgivende organ for NoRe. Styringsgruppen evaluerer Nibor-regelverket fortløpende. Panelbankene for Nibor (Nibor-bankene) har rett til å være representert i styringsgruppen.

Nibor Kontrollutvalg fører tilsyn med at regelverket overholdes. Utvalget består av representanter fra både Nibor-bankene og uavhengige virksomheter med god kjennskap til hvordan interbankmarkedet fungerer.