NoRe

Norske Finansielle Referanser AS (NoRe) har offentlig godkjenning som ansvarlig administrator for de norske pengemarkedsrentene Nibor. Nibor beregnes og publiseres av Oslo Børs. NoRe er etablert og heleid av Finans Norge.

NoRe er med hjemmel i lov av 4. desember 2015 om fastsettelse av referanserenter (referanserenteloven) godkjent av Finansdepartementet som administrator for referanserentene Norwegian Interbank Offered Rate (Nibor). NoRe's vedtektsfestede formål er "forvaltning av referanseverdier som benyttes i finansielle instrumenter og avtaler, samt øvrige tjenester som naturlig står i forbindelse med dette. Selskapet skal også kunne eie andeler i andre selskaper med lignende eller tilknyttede formål. Selskapet kan være konsesjonshaver for aktuelle referanseverdier etter den til enhver tid gjeldende lovgivning.»

Administrasjonen i NoRe ivaretas av ansatte i Finans Norge Servicekontor, basert på en drifts- og tjenesteavtale.

Du kan kontakte NoRe skriftlig: 
E-post: post@referanserenter.no
Postadresse: Hansteens gt. 2, 0253 Oslo